Yellow consciousness.jpg
WHY HOW WHAT line.png
LOGO STkopie.png
PIONEERS.png

Waarom?

WHITE LIGHT DISTRICT heeft toegang tot het tweede niveau van bewustzijn om diensten en goederen aan de wereld aan te bieden, zodat deze mensen ook dit tweede niveau kunnen ervaren.

Hoe?

WHITE LIGHT DISTRICT kan je leren hoe het tweede niveau bewustzijn werkt.

Wat?

WHITE LIGHT DISTRICT kan je helpen om je overtuiging en mentaliteit te veranderen van het eerste naar het tweede niveau.

Why?

WHITE LIGHT DISTRICT has access to second tier level of consciousness to offer services and goods to the world so that these people can experience this second tier level too.

How?

WHITE LIGHT DISTRICT can learn you how second tier consciousness works.

What?

WHITE LIGHT DISTRICT can help you alter your belief and mind sets from first to second tier.

Schermafbeelding 2021-04-06 om 06.11.32k
Yellow.jpg
Evoluate line.png

SECOND TIER in Spiral Dynamics terminologie heeft betrekking op de bewustzijnsstaat waarin wij ons momenteel alweer ruim een jaar 2020/2021 bevinden. De overgang van groen (eerste niveau) naar geel bewustzijn (tweede niveau), the Giant Leap genaamd. Deze tussenstaat tussen het eerste en tweede niveau wordt ook wel 'Humpty Dumpty' genoemd. 

De staat waarin niets meer werkt zoals het werkte. Op zoek naar het derde pad. Follow what flows.

SECOND TIER in Spiral Dynamics terminology refers to the state of consciousness in which we have been in for over a year now 2020/2021. The transition from green (first tier) to yellow consciousness (second tier), the Giant Leap. The intermediate state between first and second tier is also called 'Humpty Dumpty'.

 

The state in which nothing works the way it worked. In search of the third path. Follow what flows.

Schermafbeelding 2021-04-23 om 06.39.02.

ONTDEK JOUW UNIQUE SELLING POINT IN DE ARBEIDSMARKT OP HET TWEEDE NIVEAU!

IN DEZE VERANDERENDE TIJDEN ZUL JE CREATIEF MOETEN ZIJN. OP ZOEK NAAR JOUW DERDE PAD.

Eens proberen?!

Ik daag je bij deze uit voor een potje ping-pong op dit tweede niveau. Kwestie van een keer ervaren.

 

Jouw eerste consult op dit tweede niveau is online en gratis!

DISCOVER YOUR UNIQUE SELLING POINT IN THE SECOND TIER LABOR MARKET!

IN THESE CHANGING TIMES YOU HAVE TO BE CREATIVE. LOOKING FOR YOUR THIRD PATH.

Try it out ?!

I hereby challenge you to a game of ping-pong on this second level. It's a matter of experiencing it once.

Your first consult on this second level is online and free!

Schermafbeelding 2021-04-08 om 13.54.26.

Email Address *

How can I be of assistance?!

Thanks! Message sent.

15 jaren geleden na mijn eigen 'spontane kundalini ontwaking' geïnspireerd geraakt door dit boek van Dr Clare Graves/Don Beck. De afgelopen 15 jaar mee aan het stoeien geweest, maar had zelf nog niet het tweede niveau bewustzijn. Sinds de corona-crisis, -de bewustzijnsomslag, en voor mijn gevoel een gevolg hiervan- meen ik dit wel te hebben. Ik heb dit getoetst aan aantal jongens waarvan ik weet dat ze tweede niveau 'zijn'. Zij beaamden dat ik qua bewustzijn van geel op weg ben naar turquoise. In hoeverre het ertoe doet, want het doet er niet toe ;-)

Vriendelijke groet en goede zaken!

Peter Kok

oprichter van WHITE LIGHT DISTRICT

15 years ago after my own 'spontaneous kundalini awakening' I got inspired by this book by Dr Clare Graves. Been playing around for the past 15 years, but didn't have second level consciousness myself. Since the corona crisis - the shift in consciousness, and in my opinion a consequence of this - I think I have had this. I have tested this against a number of guys who I know are two level '. They agreed that in terms of consciousness, I am moving from yellow to turquoise. How much does it matter, because it doesn't matter.

Kind regards and good business!

 

Peter Kok

founder of WHITE LIGHT DISTRICT